ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Resmi Gazete’nin 03.04.2012 tarih ve 28253 sayılı nüshasından “Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemleri Basitleştirilmesine Yönelik” olmak üzere 84 ayrı yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklerden OSB’leri yakından ilgilendiren;
– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, değişiklikleri ilişikte yayımlanmıştır.
Diğer 82 yönetmelikteki değişikliklere 3 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete den ulaşılabilir.

EKLER:
1- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dosyalar için aşağıdaki linklere tıklayınız.
1.Yapı Den. Uyg. Yön. Değ. Yap. D. Yön. …osbuk
2.Planlı Alanlar Tip İmar Yön. Değ. Yap. D. Yön. ….osbuk