PERSONEL ALIM İLANI

Personel Alım İlanı

MALATYA MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

PERSONEL ALIM İLANI

 

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Hükümleri Çerçevesinde, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal bulunan kadrolar için personel alımı gerçekleştirilecektir.

 

UNVANI
MİMAR ( Lisans )

KADRO ADEDİ
1

CİNSİYET
ERKEK/KADIN

ARANAN NİTELİKLER

 • Üniversitelerin mimarlık fakültelerinden mezun olmak,
 • Tercihen; Alanında belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak
 • Aktif araç kullanabilmek (B sınıfı Ehliyet)
 • Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Tercihen; Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

KPSS Puan Türü
P3

KPSS Puanı

Tercihen; En az 60 Puan

 

——————————————————————————————————–

 

UNVANI
İNŞAAT MÜHENDİSİ

KADRO ADEDİ
2

CİNSİYET
ERKEK/KADIN

ARANAN NİTELİKLER

 • Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği fakültelerinden mezun olmak,
 • Tercihen; Alanında belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak
 • Aktif araç kullanabilmek (B sınıfı Ehliyet)
 • Tercihen; Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Tercihen; Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

KPSS Puan Türü
P3

KPSS Puanı
Tercihen; En az 60 Puan

 

——————————————————————————————————–

UNVANI
MALİ MÜŞAVİR ( Lisans )

KADRO ADEDİ
2

CİNSİYET
ERKEK/KADIN

ARANAN NİTELİKLER

 • Üniversitelerin, Maliye, Muhasebe ve Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Finansal Muhasebe, İşletme, İktisat, Muhasebe, Vergi uygulamaları, lisans programlarından birinden mezun olmak
 • Mali Müşavirlik belgesi olmak,
 • Tercihen; Alanında belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak
 • Tercihen; Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Askerlikle ilişkisi bulunmamak

 

 

——————————————————————————————————–

 

UNVANI
BÜRO PERSONELİ ( Lisans )

KADRO ADEDİ
1

CİNSİYET
ERKEK/KADIN

ARANAN NİTELİKLER

 • Tercihen; Üniversitelerin, Fen Edebiyat, İşletme, İktisat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, İşletme Bilgi Yönetimi, Enformasyon, Muhasebe, lisans programlarından birinden mezun olmak,
 • Office, Word, Excel gibi Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
 • Tercihen; Alanında belgelendirmek kaydıyla  mesleki tecrübeye sahip olmak
 • Tercihen; Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Erkek Adaylar için Askerlikle ilişkisi bulunmamak

KPSS Puan Türü
P3

KPSS Puanı
Tercihen; En az 60 Puan

 

——————————————————————————————————–

 

UNVANI
ELEKTRİK TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ ( Meslek Lisesi, Ön Lisans )

KADRO ADEDİ
2

CİNSİYET
ERKEK

ARANAN NİTELİKLER

 • Tercihen; İlgili Meslek lisesi veya Ön Lisans, Elektrik Bölümlerinden mezun olmak,
 • AG Pano, OG Modüler hücre, Metal CLAD, Yükse Gerilim teçhizatları arıza, bakım ve onarımı, AG-OG enerji nakil hatları, OG koruma sistemleri, reaktif güç kompanzasyonu ve elektrik projesi okuma konusunda tecrübeli olmak,
 • Ekat Belgesine sahip olmak,
 • Alanında belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
 • Aktif araç kullanabilmek (B sınıfı Ehliyet)
 • Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamak,
 • Tercihen; Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Askerlikle ilişkisi bulunmamak

 

 

——————————————————————————————————–

 

UNVANI
MAKİNE TEKNİSYENİ ( Meslek Lisesi)

KADRO ADEDİ
1

CİNSİYET
ERKEK

ARANAN NİTELİKLER

 • -İlgili Meslek lisesi, Makine Bölümlerinden mezun olmak,
 • -Doğal gaz şebeke işletme konusunda deneyimli olmak,
 • -Doğal gaz altyapı, bakım onarım faaliyetlerini sürdürebilmek,
 • -MYK sertifikalarına haiz olmak, ( Pe Kaynakçı, İstasyon Bakım- Onarım vb. )
 • -Doğal Gaz Alanında belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak
 • -Aktif araç kullanabilmek (B sınıfı Ehliyet)
 • -Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamak
 • -Tercihen; Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 • -Askerlikle ilişkisi bulunmamak

 

——————————————————————————————————–

 

UNVANI
BEDEN İŞÇİSİ

KADRO ADEDİ
10

CİNSİYET
ERKEK

ARANAN NİTELİKLER

 • En az Ortaokul Mezunu olmak
 • Arazi şartlarında çalışmaya uygun olmak,
 • Arazi şartlarında çalışmaya uygun sağlık raporu olmak,
 • İdarenin vereceği görev ve sorumlukları yerine getirmek,
 • Aktif araç kullanabilmek (B sınıfı Ehliyet)
 • Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamak
 • Tercihen; Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Askerlikle ilişkisi bulunmamak

ALIM TÜRÜ
Mülakat usulü alım yapılacaktır.

 

——————————————————————————————————–

 

UNVANI
ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ

KADRO ADEDİ
1

CİNSİYET
KADIN

ARANAN NİTELİKLER

 • En az Lise Mezunu olmak
 • Çay ve ikram servisi / temizlik işleri konusunda deneyimli,
 • Çalışkan, sorumluluk sahibi ve düzenli olması,
 • Hijyen kurallarına dikkat eden ve özen gösterebilmesi,
 • Düzgün iletişime önem verebilmesi,
 • Hijyen belgesine sahip olması,
 • Tercihen; Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

ALIM TÜRÜ
Mülakat usulü alım yapılacaktır.

 

——————————————————————————————————–

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 1. GENEL ŞARTLAR
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Tercihen; Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Tercihen; 2022 Kamu Personel Seçme Sınavlarından, KPSS şartı aranan bölümler için (2022 KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim) sınavlarına girmiş ve en az 60 puan yeterliliğe sahip KPSS puanını almış olmak,
 • Herhangi bir maluliyeti ve engel durumunun olmaması,
 • Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
 • Tercihen; Erkek Adaylar için, Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Tercihen; Malatya ilinde ikamet ediyor olmak,

 

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • 4 Adet Fotoğraf,
 • Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.),
 • Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)
 • KPSS şartı aranan bölümler için, sınav sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan geçerlilik süresi dolmamış barkotlu 2022 KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmî veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet Dökümü’nde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet Dökümü’nde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.),
 • Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi fotokopisi,

 

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Adaylar, yapılacak olan sözlü mülakata katılabilmek için;

 • Adaylar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurduktan sonra İŞKUR tarafından işe gönderme formu ile birlikte, nitelikler kısmındaki diğer istenilen belgeleri de tamamlayarak ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde mesai bitimine kadar, Malatya 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.).
 • Gerekli evrakları tamamlayan adaylar, Tercihen; KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, alım yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday, 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce yapılacak mülakata çağrılacaktır.
 • Mülakata çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da Tercihen; sınava çağrılacaktır.
 • KPSS puanları ile başvurularının değerlendirilmesine müteakip, yapılacak sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylara, mülakat yeri ve zamanı ayrıca bilgilendirilecektir.
 • Adaylar sadece tek bir unvana başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Mülakata giren adayların yapılacak olan değerlendirme sonrasında sonuçlar; Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce İlan edilecektir.

 

İlgili unvanlarda ( Vardiyalı/ Nöbet Usulü Dahil ) istihdam edilecek personeller için sonuçların ilanından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde “ Sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) bu görevi yapmaya herhangi bir engeli bulunmamaktadır.” yazılı Sağlık Kurulu Raporu ile durumunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup işe alımları gerçekleştirilmiş ise alımları iptal edilecektir. Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre işe alımları yapılacaktır.

İdarenin; personel alım hususunda, mülakat sonuçlarına göre yapılan başvuruların yeterli olmaması veya mücbir sebepler oluşması halinde alımları iptal etme hakkı saklı kalacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı Bilgi İçin: Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Adres: Ankara Asfaltı Havaalanı Yolu Ayrımı 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yeşilyurt / Malatya

Tel: 0422 237 51 50-51

E-mail: bilgi@malorsa.org.tr