Elektrik Aboneliği İçin İstenen Evraklar

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Yapı Kullanma İzin Belgesi Sureti

Elektrik Projesi

Tesisatı Yapan Yetkili Elektrikçinin İş Başlama İş Bitirme Dosyası

İç Tesisat Uygunluk Belgesi

Tedaştan alınacak tesisat muayene raporu ( Trafolu müşterilerde geçici kabul dosyası )

E.M.O ‘dan Onaylı Topraklama Raporu

Kiracı firma ise kira kontratı

Kiracı firma ise depozit ödendiğine dair belge

Sayaç Fatura Fotokopisi (sayaç otomasyona uyumlu olacak)

Yetki Belgesi ve İmza Sirküler

Yetkilinin nüfus cüzdanı sureti

Vergi levhası sureti

Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi

Bölge Müdürlüğü ile İmzalanan Elektrik Sözleşmesi (Sözleşme Bölge Müdürlüğünden alınacak)