Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin İstenen Belgeler

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER LİSTESİ

1) Dilekçe

2) İnşaat Ruhsatı

3) Resim (13*18 Ebadında 4 Cepheden 2 Şer Adet)

4) Tapu Tescil Belgesi (Tahsis Belgesi)

5) 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu Kapsamında Yapılan Binalarda Yapı Denetim Kuruluşunun Uygun Yazısı ve İş Bitirme Tutanağı veya TUS Sorumluları Raporu

6) Fırat Vergi dairesine Müdürlüğümüz yazısıyla başvurularak kurumdan alınacak olan bina vergi harcına dair belge (Bölge müdürlüğümüzden alınan yazıya cevaben)

7) S.S.K. İlişik Kesme Belgesi (Bölge müdürlüğümüzden alınan yazıya cevaben)

8) Sığınak Kullanma İzni Yazısı (Gerekiyorsa) (3000m² den az sanayi yapılarında ve tüm tarımsal amaçlı tek katlı fabrikada gıda üretimi yapan binalarda sığınak yönetmeliği gereği sığınak raporu aranmaz.)

9) Asansör İşletme İzni ( Gerekiyorsa )

10) Yapı Sahibinin;
* Yapı Sahibinin Tüzel Kişilik olması durumunda en büyük hissedarının T.C. Kimlik nolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
* Vergi Levhası Fotokopisi

11) Yapı Müteahhidinin ;
* Yapı Müteahhidinin Tüzel Kişilik olması durumunda en büyük hissedarının T.C. Kimlik nolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Vergi Levhası Fotokopisi
12) Şantiye Şefi;
* Şantiye Şefinin T.C. Kimlik nolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

13)Mimari Proje Müelifi;
* Mimari Proje Müellifinin T.C. Kimlik nolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

14) Yapı Denetim Firmasının;
* Yapı Denetim Kuruluşu olarak imza atacak yetkilinin; Yetki Belgesi, İmza Sirküsü ve T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

15) 01.02.2018 tarihinden itibaren Yapı Kullanma İzni için Müdürlüğümüzce alınacak Hizmet Bedeli: Yapı Kul. izni alanı(m2): 1,35 TL+KDV/metrekare (Malatya 1.OSB Müdürlüğü adına Vakıflar Bankası Malatya Merkez Şubesi: TR050001500158007298865635 iban numaralı hesaba “Yapı Kullanma İzni Hizmet Bedeli” olarak yatırılacaktır.)

Listeyi elektronik dosya olarak indirmek için lütfen yapı-kullanma-izni tıklayınız.