İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

  1) Başvuru Formu

  
2) 
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sanayi işletmelerinin kayıtları tutulmaktadır. Kanunun 2.maddesi gereğince OSB içerisinde sanayi işletmeleri üretime başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde “Sanayi Siciline” kayıt olmak zorundadırlar.Süresinde kayıt olmayanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Sanayi sicil kayıt işlemleri üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kanunun 4.maddesi ile 6948 sayılı Kanunun 2.maddesinde değişiklik yapılarak, sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazının işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranması şartı getirilmiştir. Bundan sonra 19.07.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle üretime geçen sanayi işletmeleri sanayi sicil belgesini Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurarak iki ay içerisinde alması gerekmektedir.

3) Malatya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu (Firma üstyazı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvuracaktır.) Malatya Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler Kanunu maddesi uyarınca itfaiye raporu için harç almaktadır. Her yıl Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile belirlenen m² bedel alınmaktadır. Yatırımcılarımıza duyurulur.

 4) Sorumlu müdür sözleşmesi (Yetki Belgesi)

 5) Deşarj izni veya analiz raporu  (Firma üstyazı ile Malatya 1.OSB Müdürlüğüne başvuracaktır.)

6) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden çevre izni belgesi  (Firma üstyazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır.)

7) İşyeri açma ve çalıştırma harcı makbuzu (Firma üst yazı ile Malatya Belediyesi Ruhsat Müdürlüğüne başvuracaktır.)

    Not: İşyeri ruhsatı harç makbuzu yatırılırken yapı kullanma izni belgesinde bulunan “fabrika alanı”=”üretim alanı” belirtilmelidir.

8) Ticaret sicil gazetesi (son güncel hali) ve Kapasite Raporu

9)  Yapı Kullanma İzni Belgesi

10) 01.02.2018 tarihinden itibaren İşyeri ruhsatı için Müdürlüğümüzce alınacak hizmet bedeli: Yapı Kul. İzni alanı(m2): 0,45 TL+KDV/metrekare

(Malatya 1.OSB Müdürlüğü adına Vakıflar Bankası Malatya Merkez Şubesi: TR050001500158007298865635 iban numaralı hesaba “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli” olarak yatırılacaktır.)

       Uyarı: İşyeri ruhsat harcı yatırılırken çeşitli gelirler adı altında Malatya Yeşilyurt Belediyesinin harç makbuzuna eklediği diğer masraflar adı altındaki bedel ödenmeyecektir.  Ayrıca ruhsat harcı 5000 metrekareye kadar alınabilir, bu alanın üzerindeki bina alanları veya parsel alanı da dahi olsa en çok 5000 metrekareye göre alınır. Ruhsat harcı bedeli 2464 sayılı Beledeyiler Kanununa göre metrekare bedeli en az 0,1 en çok 1 TL olacak şekilde tahsil edilebilir. Bunların dışında fazla ödeme yapılmayacaktır. Çünkü “İşyeri ruhsat belgesi” düzenlenmesi, yetki ve sorumluluğu  “Malatya 1.OSB Müdürlüğü“ne aittir.

Gayri sıhhi işletme işyeri açma ruhsatı evraklarını indirmek için buraya tıklayınız.

Sıhhi işletme işyeri açma ruhsatı evraklarını indirmek için buraya tıklayınız.