İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI VE UMEM BECERİ’10

İŞKUR’un açık iş ilanlarını yayınladığı web sayfasına ulaşmak için yandaki linke tıklayınız…iskur 

İş Arayanlar için UMEM Beceri’10

UMEM meslek kursları iş sahibi yapıyor!!!

UMEM Beceri’10 ile iş arayanlar;

81 ilde donanımları yenilenen okullarda en son teknoloji ile mesleki eğitim görecektir. 

Toplam altı ay sürecek teorik ve pratik eğitimlerle hem bir meslek edinecek, hem de günlük 15 TL alacaktır.

Meslek kursları süresince, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ve Genel Sağlık Sigortasından faydalanacaktır.

Bu eğitimler sonucunda UMEM meslek kurslarından başarılı olanlar, işe girme şansı elde edecektir.

Projeye nasıl başvuru yapılır?

Projede yer almak isteyenler öncelikle, Web: iskur adresinden İŞKUR’a kaydolmalıdır.

İŞKUR’a kaydınızı başarıyla gerçekleştirdikten sonra;

Meslek kurslarının listeleri ve meslek kurslarına başvurmak için lütfen Web: beceri adresine başvurunuz.

İlinizde yeni açılacak meslek kursları ile ilgili bilgilendirilmek için lütfen Web: beceri adresine başvurunuz.

Çağrı Merkezi: 444 86 36 (444 UMEM)

Bize ulaşın: beceri-10@tobb.org.tr

BECERİ’10 Nedir?

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi Nedir?
İstihdam sorunun altında yatan en önemli nedenlerden biri de ”mesleksizlik”dir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir.
Bu kapsamda işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi” başlatılmıştır.
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında ilk etapta 19 ilde başlatılmış olup, gelinen noktada 81 ilde uygulanmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda projenin bileşenleri aşağıdaki gibidir:

1. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi;

Makine-teçhizat alımı

Müfredat revizyonu

Eğiticilerin eğitimi

2. İşgücü piyasası ihtiyaç analizi;

Pilot olarak belirlenen 19 ilde işgücü piyasası ihtiyaç analizleri anketlerinin uygulanması

81 ilde bulunan firmalardan işgücü – stajyer talebinin alınması

3. Eşleştirme çalışmaları;

Kursiyer seçimi

Staja yerleştirme

Başarılı olanların işe yerleştirmesi

4. Yeni tasarlanan kursların uygulanması

UMEM projesinin kısaca uygulama planı ise aşağıdaki gibidir;

 • “İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” ve 81 ilden toplanan işgücü-stajyer talepleri kapsamında, işgücü piyasasının mesleki ve teknik eğitim ihtiyacının iller bazında tespit edilmesi ve bu doğrultuda 81 ildeki eğiticilerin eğitiminin tamamlanması,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsizlere bu doğrultuda teorik eğitim verilmesi,
 • İş arayanların yerel düzeydeki “Kurs Yönetimlerinin” koordinasyonunda firmalarla eşleştirilerek, kursiyerlere pratik eğitim verilmesi,
 • Başarılı olanların sertifikalandırılarak, staj gördüğü işyerlerinde istihdam edilmesidir.UMEM Beceri’10 Projesinin Amaçları
 • İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması,
 • İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyerlerin staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak da başarılı stajyerlerin istihdamının sağlanması,
 • İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine olan farkındalığın artırılması,
 • Meslek liselerinin teknik altyapısının yenilenmesi, proje kapsamındaki okulların günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatılması ve bu okullardaki eğiticilerin gelişen teknolojiye uyumunun artırılması,
 • Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, bu amaçla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırılması,
 • Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının etkinliğinin artırılması için ilgili tarafların katılımını öngören “Kurs Yönetimi” adı altında yeni yönetişim modelinin geliştirilmesi