Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce Bölgemiz Sanayi İşletmelerinin Verimlilik Bilincinin Gelişmesine Yönelik Toplantı Düzenlenecektir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce Bölgemiz Sanayi İşletmelerinin Verimlilik Bilincinin Gelişmesine Yönelik Toplantı Düzenlenecektir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce Bölgemiz Sanayi İşletmelerinin Verimlilik Bilincinin Gelişmesine Yönelik Düzenleyeceği Toplantı için Katılımcı Forumu doldurularak Müdürlüğümüze28.02.2014 tarihine kadar teslim etmeleri rica olunur.
Sayın Yetkili, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü olarak, Malatya İlimizde başta KOBİ’ler olmak üzere faaliyette bulunan sanayi işletmelerimizde verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak ve verimliliği artırma teknikleri konusunda çalışanların bilgi düzeyini artırmak amacıyla çeşitli konularda genel katılıma açık eğitim programları ile işletmelerimizin yaşadığı sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalıştay, panel vb. etkinlikler düzenlemeyi planlamaktayız. Bu etkinliklerin kapsamını ve içeriğini doğru bir şekilde belirleyebilmek amacıyla işletmelerimizin öncelikli olarak eğitim ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik ekte yer alan soru formu hazırlanmıştır. Bu formun, sunulacak olan eğitim hizmetlerinden yararlanmak isteyen işletmelerimizin yöneticileri tarafından doldurularak 28 Şubat 2014 tarihine kadar bağlı bulunulan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesini rica ederiz. 
Çalışmamızın başarısı, siz sayın yöneticilerin soru formunu sağlıklı bir şekilde cevaplandırmasına ve kısa sürede iletmesine bağlı olup, bu konuda göstereceğiniz ilgi ve işbirliğine teşekkür eder, saygılar sunarız. 
Malatya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
Ayrıntılı Bilgi İçin:

S.Belkıs ŞAVATA DOĞANAY
Makine Mühendisi
Malatya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Tel:326 33 45 / 323 59 60
E-posta:belkis.doganay@sanayi.gov.tr