OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 147. maddesi gereği, OSB Üst Kuruluşu’nun X. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 147. maddesi gereği, OSB Üst Kuruluşu’nun X. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 147. maddesi gereği, OSB Üst Kuruluşu’nun X. Olağan Genel Kurul Toplantısı ekli gündemi görüşmek üzere; a)Genel Kurul Üyelerinin en az 2/3 çoğunluğu ile toplanması gereken ilk toplantı; 20.06.2012 Çarşamba günü saat 10:00’da, Tunus Caddesi No: 5/6 Bakanlıklar Ankara adresindeki OSBÜK Merkezinde, b)Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı; 28.06.2012 Perşembe günü saat 1000’da, Ankara Ayaş Karayolu 25.Km. Sincan adresinde bulunan ASO I. OSB Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde yapılacaktır.
Bu sebeple; OSBÜK Üyesi Organize Sanayi Bölgesi Yönetimlerinden Bölgelerinin OSBÜK Genel Kurul Temsilcilerinin
1-Temsilci olduklarını gösterir ve 20 / 28 Haziran 2012 tarihinde geçerli Müteşebbis Heyet ve/veya Genel Kurul toplantı kararları,
2-Bölge Temsil Sayınız kadar Bölgenize gönderilen Genel Kurul Gündem ve Eklerinin olduğu Genel Kurul Kitapçıkları ile X. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılımlarının sağlanması için gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla,

OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu
Not: OSB Uygulama Yönetmeliğinin 157. maddesi 1. fıkrası gereği; “Her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Noter tasdikli vekaletname şartı ile bir temsilci sadece diğer temsilci üyenin oyunu da kullanmak üzere vekil tayin edilebilir. ” 
Bu haberin tüm hakları OSBUK’e aittir.