Mali İşler

MALİ İŞLER

Mevzuatlar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe kayıtlarını tutmak,mevduat akışını takip etmek, satın alma işlemlerini yerine getirmek,personel giderleri,mal ve hizmet alımları  sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışını ayarlamak, bankalarda kaynak yaratmak, bölge aboneliklerinin altyapı şebekelerinden (içme suyu, kanalizasyon, sondaj, elektrik ve doğalgaz) aylık tüketiminin faturalanmasını düzenlemek ve tahsil etmekle görevlidir.