Elektrik İşleri

ELEKTRİK İŞLERİ

Bölgenin, elektrik dağıtım şebekesinin bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmek ve faal olmasını sağlamak, çevre aydınlatılması, abonelik ve endeks okuma işlerini yürütmek, firmaların alt yapı hizmetlerinin kontrolünü yapmak, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’ndan elektrik dağıtım lisansı alarak Bölgemizde bulunan tesislere elektrik tedariki hizmeti sunmakla görevlidir.