Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon ve Kapasite Artışı İhale İlanı

Yapım İşi için ihale ilanı

Malatya Merkez 1.Organize Sanayi Bölgesi, Fırat Kalkınma Ajansı CMDP kapsamında sağlanan mali destek ile için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Havaalanı Yolu 1.Organize Sanayi Girişi 1.OSB Müdürlüğü Yeşilyurt/Malatya adresinden veya www.malorsa.org.tr internet adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 14/09/2020 13:00’dır

Teklifler, 14/09/2020 tarihinde, saat 14:00 ’da ve Malatya Merkez 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.