Malatya’da Yatırım Avantajları

Medeniyetlerin doğduğu Avrasya‘yı bir uçtan öteki uca kat edip Avrupa’nın batısı ile Asya‘nın doğusunu birleştiren ve medeniyetlerin yayılma yolunu ifade eden eksen Anadolu‘dan geçmektedir. Avrasya’nın bu uzun doğu batı ekseni boyunca toplumlar arası hareketlilik yoğun olarak hep olmuş, bu hareketlilik toplumsal rekabet, savaş ve göçlere sebep olmanın yanında aynı zamanda da toplumsal ve teknik yeniliklerin bu eksen boyunca yayılmasını sağlamıştır. İşte adeta medeniyetleri taşıyan bu eksen Anadolu‘dan geçerken yoğunlaşarak (ve daralarak) Anadolu‘yu medeniyetler köprüsü haline getirmektedir. Bu özellik Anadolu‘yu tarihin ilk çağlarından beri medeniyetler beşiği haline getirmiştir. Bu nedenle Anadolu’nun her taşı tarih kokan bir yeryüzü cennetidir.

Tarihte olduğu gibi günümüzde de medeniyetleri buluşturan Yurdumuzun önemli kavşak noktalarından birinde de Malatya bulunmaktadır. Bu özelliği Malatya’yı tarihin her döneminde önemli kılmış ve dikkatleri hep üzerine çekmiştir.

Malatya ili gelişen ekonomisi ve her geçen gün artan kent yaşam kalitesi ile büyük şehir olma yolunda bulunmakta olup bölgenin en büyük ve ekonomik açıdan en gelişmiş şehridir. Tarihsel süreç içerisinde de “doğunun batısı batının doğusu” olarak tanımlanan Malatya bu gün için de aynı konumunu sürdürmekte ve bölgesel bir cazibe merkezi durumundadır.

Malatya’yı Yatırım Konusunda Cazip Kılan Sebepler

 

Malatya’da Yatırım İçin 10 Neden

 • Teşvik sisteminde en fazla avantaja sahip en gelişmiş il olması

 • Yetişmiş insan gücü

 • Kayısı kaynaklı ekonomik canlılık

 • Gıda, tarım ve tarıma dayalı sanayi potansiyeli

 • Tekstil-hazır giyim potansiyeli

 • Avantajlı coğrafi konum ve ulaşım imkânları

 • Köklü Üniversitesi

 • Yatırım ve sanayi altyapısı, geniş Organize Sanayi Bölgeleri

 • İş Geliştirme Merkezleri, Teknokent ve Tarım İhtisas Teknokenti

 • Zengin Sosyal Olanakları

TARİHÇE

Malatya ili, coğrafi konumu, tarihi kervan yollarının – ünlü Kral Yolu ve İpek Yolu – üzerinde bulunması ve sahip olduğu zengin su kaynakları nedeniyle, Neolitik Çağdan bu yana yerleşimlere sahne olmuştur. Coğrafi konum itibariyle tabii yol üzerinde olan Malatya ön tarihinin Paleolitik çağa kadar indiği, Ansır (buzluk) ve İnderesi mevkiinde bulunan mağaralardan anlaşılmıştır. Tarihinde Hitit, Medler, Persler, Roma, Bizans ve Selçuklu uygarlıklarına ev sahipliği etmiştir. Anadolu’nun bilinen en eski kent devleti olan Aslantepe Malatya’dadır.

EKONOMİK YAPI

Sektörlere Göre İşletme Sayıları: 2010 Yılı

Gıda: 394

Tekstil: 137

İnşaat: 65

Orman: 62

Makine: 59

Plastik: 49

Metal Eşya: 48

Kimya: 38

Maden: 29

İSTİHDAM

Toplam İstihdam Sayısı: Yaklaşık 30.000

En fazla istihdam sağlanan sektörler: Tekstil, Gıda, İnşaat

Şirket başına düşen ortalama istihdam: 28

Cazip Yatırım Alanları

Tarım Sanayi Hizmetler
Meyvecilik Tekstil Sağlık
Besicilik Konfeksiyon Turizm
Su ürünleri Makine  
Kanatlı Hayvan Madencilik  
  Kimya  
  Tarım Ürün. İşlenmesi  

MALATYA’DA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1.Tekstil ve Hazır Giyim

Tekstil sektörü, KOBİ ve büyük işletmelerle birlikte Malatya’da bir ağ oluşturmuş olup bu ağ gün geçtikçe gelişmeye ve genişlemeye devam etmektedir. Malatya’da iplik, örme, dokuma, boya-apre ve hazır giyim dallarında bir çok firma faaliyet göstermektedir.

Tekstil ve hazır giyim sektörleri Ülkemizde olduğu gibi Malatya’da da, istihdam sağlamada lokomotif konumundadır. Malatya’da kayıtlı istihdamın %54’ü tekstil sektöründedir. Tekstil alanında küçük birçok atölye bulunmakla birlikte ünü ülke sınırlarını aşmış önemli tekstil işletmeleri de Malatya’da faaliyet göstermektedir.

[Birleşmiş Milletler ve İTKİB paydaşlarıyla oluşturulan “Türkiye’nin Tekstil Sektöründe KOBİ’ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı”nın tekstil konusunda önemli kümelenme potansiyeline sahip dört ilde uygulanması öngörülmüş ve bu illerden biri olan Malatya projenin koordine edildiği merkez olarak seçilmiştir. ]

2.Meyvecilik ve Gıda Sanayi

Adı kayısı ile özdeşleşen Malatya, meyvecilik alanında kayısı haricinde de önemli alternatiflere sahiptir. Bunların içinden, elma, ceviz, dut, kiraz ve üzüm yetiştiriciliği öne çıkanlar arasındadır.

Tablo 1: Meyve Üretim Miktarları (Ton), 2007

Meyve Malatya TRB 1 Türkiye
Kayısı 267.733 302.884 557.572
Üzüm 14.377 132.704 3.612.781
Elma 13.785 34.020 2.457.845
Dut 7.164 13.704 61.665
Armut 3.425 11.532 356.281
Zerdali 1.852 2.849 32.160
Kiraz 1.580 5.187 398.141
Ceviz 1.476 6.088 172.572

 

KAYNAK: TÜİK, 2009.

Malatya’nın meyvecilik alanında önemli bir potansiyele sahip olmasının ana sebebi, ikliminin birçok ürün yetiştirmeye elverişli olması ve yetiştirilen meyvelerin kendine has aromaya ve özelliklere sahip olmasıdır.

Kayısı

Malatya kayısı üretimi, Türkiye yaş kayısı üretiminin yaklaşık %55’ini teşkil etmektedir. Ayrıca, ülkemizdeki toplam 15 milyon civarındaki kayısı ağacının 8 milyonu Malatya’da bulunmaktadır.

Malatya, dünya taze kayısı üretiminde %11kuru kayısı üretiminde , %70‘lik bir paya sahiptir.

100 milyon dolardan 15 yıl içinde 300 milyon dolar seviyesine ulaşan kayısı ihracat değerinin, güçlü bir ihracatçı birliğinin oluşturulması, ürün ve paket çeşitliliğinin sağlanması, soğuk zincir yatırımlarıyla taze kayısı ihracatına da ağırlık verilmesi ve ihracatçılar arasındaki rekabetin düzenlenmesi neticesinde orta vadede en az 1 milyar dolarlık değere ulaşabileceği öngörülmektedir.

3. Hayvancılık

Sahip olduğu geniş meralarla ve uygun iklimiyle hayvancılık konusunda yatırım için ideal bir yer olan Malatya’da, bu alanda çeşitli ölçeklerde yeni yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Karakaya başta olmak üzere önemli baraj göllerine sahip olan Malatya’da, su ürünleri konusunda da önemli bir potansiyel mevcuttur.

4. Madencilik

Malatya Türkiye’de nadir bulunan ve değerlendirilmesi gereken önemli rezervlere sahiptir. Türkiye’nin en önemli demir yataklarından biri olan Hekimhan-Hasançelebi demir yatakları Malatya’dadır. Bu yataklarda 865 milyon ton görünür ve muhtemel rezerv, Hekimhan-Deveci’de, 40 milyon ton, Hekimhan-Karakuz’da 14.5 milyon ton rezerv bulunmaktadır.

Türkiye’nin tek, dünyanın da sayılı profillit yataklarından biri Malatya Pütürge’de bulunmaktadır. Metalik maden açısından, bu yöre demir ve bakır yönüyle de zengindir.

Mermer

Mermer Malatya’nın Akçadağ ilçesinde önemli bir ekonomik değerdir. Türkiye’nin en verimli mermer yatakları Akçadağ’dadır. Malatya ili madencilik sektörü incelendiğinde firmaların %57,1’inin, istihdamın ise %45,6’sının mermercilik sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. Malatya’da 200 milyon tonluk mermer rezervinin değerlendirilmesi amacıyla Akçadağ’da 125 hektarlık Mermer İhtisas OSB’si kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

5. Sağlık

İnönü Üniversitesi bünyesinde 1996 yılında hizmete açılan ve Türkiye’nin en modern hastanelerinden biri olan, kemik iliği ve göz kornea nakli hizmetlerini sunan, karaciğer naklinde Avrupa ve dünya sıralamasında en önlerde yer alan Turgut Özal Tıp Merkezi, böbrek ve kalp nakilleri de yaparak önemli bir organ nakli merkezi olmayı hedeflemektedir.
2010 yılında faaliyete giren yanık ve kanser tedavi üniteleri ile bölgenin en önemli sağlık ihtiyaçlarını karşılayan tıp merkezi, bölgenin sağlık açısından önemli bir çekim merkezi olmasını ve bu sayede gerçekleşecek sağlık turizmi ile önemli bir gelir kaynağının oluşmasını amaçlamaktadır.

Üniversite Araştırma Hastanesi’nin yanı sıra Malatya’da 9 adet devlet hastanesi ve 11 adet de özel hastane bulunmaktadır. Ayrıca, 800 yataklı bir devlet hastanesi inşaatı devam etmektedir.

6. Turizm

Anadolu’nun en eski kent devleti, Aslantepe 

Şehrin ilk kuruluş yeri bugünkü Malatya’nın 6 kilometre kuzeydoğusundaki Orduzu beldesinde bulunan Aslantepe Höyüğü’dür. Burada yapılan kazılarda günümüzden yaklaşık 6 bin yıl önce Malatya’da bir şehir devletinin kurulduğu anlaşılmıştır. Melita Kralına ait dev heykel ve saray kapısını süsleyen aslan heykelleri, Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. 1960’lardan bu yana İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Heyeti Aslantepe’de bilimsel kazılar yapmakta, bulunan eserler Malatya Müzesinde sergilenmektedir.

Arkeoloji Müzesi

Kernek meydanında bulunan Malatya Müzesi’nde, Aslantepe ile Karakaya Baraj Gölü altında kalmış ören yerlerinde yapılan kazılar sonucunda elde edilen eserlerin yanı sıra diğer eserler sergilenmektedir. Müzede, Neolitik Dönem, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler mevcuttur.

Etnografya Müzesi

Şehir merkezindeki restore edilerek işlevsellik kazandırılan beş konaklardan iki konak Malatya etnografya müzesine dönüştürülmüştür. Etnografya müzesinde geçmiş dönemde kullanılan eşyalar ile birlikte Malatya mahalli kıyafetleri, sergilenmektedir.

Beşkonaklar

Malatya konaklarının yapım özelliklerini taşıyan, biri birine yapışık beş konaktan ibaret bir yapı manzumesidir. 1900’lü yılların başlarından itibaren inşa edildikleri bilinmektedir. Sokak içerisinde toplam 12 konak bulunmaktadır.

Taşhoron Kilisesi

Malatya merkezde Çavuşoğlu mahallesinde bulunmaktadır. Yapı itibariyle 17. yy özelliğini gösterir.

Battalgazi

Battalgazi, diğer adıyla Eski Malatya, tarihsel eserlerin çokluğu ile dikkat çekmekte olup, Türk-İslam dönemi eserleriyle bir açık hava müzesi görünümündedir. Ak Minare, Ulucami, Emir Ömer Türbesi, Kanlı Türbe, Sıdı Zeynep Kümbeti, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı ve Malatya Kalesi yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen eserlerdir.

Battalgazi Ulu Cami

Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alâeddin Keykubad döneminde, 1224 yılında yaptırılmıştır. Bu yapı “Dört eyvanlı plan” denilen Büyük Selçuklu İran’daki cami geleneğinin Anadolu’daki tek örneği olma özelliğini taşımaktadır.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı

1637 yılında padişah IV. Murat’ın silahtarı; Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Darende

Darende’de önemli turizm değerleri olan Sadrazam Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi, Somuncu Baba, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, Balaban Şeyh Abdurrahman Erzincan-i Camisi bulunmaktadır. Kütüphanede nadide el yazması eserler vardır. Tarihi ve turistik bakımdan oldukça zengin bir yapıya sahiptir.

Ayrıca Tohma Vadisi kenarında bulunan ve İnanç Turizmini hareketlendiren Somuncu Baba Türbesi ve Camisi her yıl yüzlerce insanın bu ilçeye gelmesini sağlamaktadır.

İlçenin 5 km kuzey batısında yer alan ve bir doğa harikası olan Günpınar Şelalesi yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin dinlenme ve piknik yeridir.


Tohma Kanyonu


Somuncu Baba Cami Ve Külliyesi

Levent Vadisi

Akçadağ ilçe sınırları içinde çeşitli jeolojik olaylar sonucunda meydana gelen Levent Vadisi, macerayı seven doğa yürüyüşçüleri için tarihsel değerlerin görülebildiği çekici bir mekândır.

Sultansuyu Ve Atları

Sultansuyu ülkemizin en güzel atlarının ana yurdudur.

Arapgir

Arapgir İlçesinde bulunan Ulu Camii, Cafer Paşa Camii, Mirliva Ahmet Paşa Camii, Mola Eyüp Camii, Gümrükçü Osman Paşa Camii Hamamı ve Çobanoğlu Konağı tarihi eserlerden bazılarıdır.

Nemrut Dağı

Nemrut Dağı’na ulaşım imkânı Malatya’nın bir başka turizm çekiciliğini oluşturmaktadır. Turizm sezonu boyunca dünyanın değişik ülkelerinden gelen yabancı turistler Nemrut zirvesindeki eserleri görüp, güneşin doğuşunu ve batışını izlemekte ve dağa 1.5 km. mesafede bulunan ve İl Özel İdaresince yaptırılan Güneş Otel’de konaklayıp unutulmaz bir ziyaret gerçekleştirmektedirler.

MALATYA’DA YATIRIM ALTYAPISI

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi

1977 yılında kurulmasına rağmen, fiilen hizmete 1988 yılından itibaren giren Malatya I. OSB, 300 hektarlık arazi üzerinde ve kent merkezine 10 km. uzaklıkta kurulmuştur.

Malatya I. OSB’de, 2011 yılı itibariyle 141 firma çeşitli sektörlere göre yapılanan tesislere sahiptir. Bu firmaların sektörel dağılımı irdelendiğinde 47 firma ile tekstil sektörü liderliği elinde bulundururken, bu sektörü 40 firma ile gıda sektörü izlemektedir.

Kapasitesinin tamamı dolu olan I.OSB’ye, artan talepler karşısında 1200 hektarlık alanın imar planı yapılmış Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Altyapı:

24.000 m3/gün kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi

17 km.lik modern yol ağı

15 km.lik kanalizasyon şebekesi

30 km.lik elektrik şebekesi

2,5 km.lik doğalgaz şebekesi

Sosyal Tesisler

Kayseri Malatya Yolu I. Organize Sanayi Bölgesi Girişi 44900 / MALATYA

Telefon: 0422 237 51 50 – E-Posta: bilgi@malorsa.org.tr – Web: www.malorsa.org.tr

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi

Toplam Alan: 500 ha

Toplam Sanayi Alanı: 300 ha

Toplam Parsel: 154

Sağlık bandı alanı dahil toplam 500 hektarlık arazi üzerine kurulan Malatya II. OSB, mevcut durumda 4250 kişiye, firmaların tamamı üretime geçtiğinde ise 12.000 kişiye istihdam imkanı sunmaktadır. Kent merkezine 11 km uzaklıkta olup Havaalanı yolu üzerinde yer almaktadır.

II. OSB’DE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA AİT SEKTÖRLER

 • AMBALAJ – KAĞIT – BASKI VE KIRTASİYE

  • Kağıt ve Kağıt Ürünleri

  • Plastik Karton Ambalaj

  • Ambalaj Malzemeleri

 • ÇEŞİTLİ TİCARİ FAALİYETLER

  • Beyaz Eşya Satıcıları

  • Mağaza ve Butikler

  • Av ve Balık Malzemeleri

 • ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

  • Aydınlatma Ekipmanları

  • Elektrik İşleri – Malzeme ve Ekipmanları

  • Elektrik İletim ve Dağıtım Ekipmanları

 • TEKSTİL

  • KONFEKSİYON

  • PAMUK İŞLEME

 • GIDA

  • KAYSICILIK

  • UN VE UN MAMÜLLERİ

  • SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

 • MAKİNA

  • DÖKÜM

  • TALAŞLI İMALAT

  • DİĞER

Altyapı:

24.000 m3/gün kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi

17,5 km.lik modern yol ağı

22 km.lik elektrik şebekesi

3,15 km.lik doğalgaz şebekesi servis hattı

Sosyal Tesisler

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü – Havaalanı Yolu, 3. Km. MALATYA
Telefon: 0422 244 03 04 – Web: www.malatyaosb.org.tr

Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye’nin en verimli mermer yataklarına sahip Akçadağ İlçesinde, yapımı devam eden Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle Malatya, Mermer Sektörü için önemli bir merkez konumuna gelecektir.

Darende Organize Sanayi Bölgesi

Darende ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmaları devam etmektedir.

MALATYA’DA TEŞVİKLER

Teşvik kararnamesinde 4. Bölgede yer alan Malatya, teşviklerden en fazla yararlanan illerden biridir. Malatya’da yatırım yapan bir yatırımcı; vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi, faiz desteğinin yanı sıra yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası ve Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilir.

Destek Unsurları 2012’den önce yatırıma başlayanlar 2012’den sonra yatırıma başlayanlar
I.
Bölge
II.
Bölge
III.
Bölge
IV.
Bölge
I.
Bölge
II.
Bölge
III.
Bölge
IV.
Bölge
Yatırıma Katkı Oranı (%) 15 25 35 55 10 15 20 25
Vergi İndirim Oranı (%) 50 60 80 90 25 40 60 80
Sigorta Primi İşveren Hissesi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 7 yıl 3 yıl 5 yıl
TL Kredisi (puan) 3 5 3 5
Döviz Kredisi (puan) 1 2 1 2
Yatırım Yeri Tahsisi Bölgesel desteklerden yararlanacak bütün yatırımlar
KDV İstisnası Tüm teşvik belgeli yatırımlar

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Tüm teşvik belgeli yatırımlar

ULAŞIM ALTYAPISI

Malatya, İç Anadolu ve Akdeniz’den gelerek Doğu ve Güneydoğu’ya yönelen kara ve demiryollarının kavşak noktasıdır.

2023 yılında tamamlanması planlanan Yüksek Hızlı Tren geçiş hattında yer almaktadır.

Yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli Malatya Havaalanı’ndan İstanbul ve Ankara’ya her gün düzenli, İzmir, Antalya ve bazı uluslararası noktalara (Frankfurt, Köln) direkt uçuşlar yapılmaktadır.

Malatya’dan İskenderun Limanı 318 km, Mersin Limanı 454 km mesafede olup limanlara demiryoluyla da ulaşım sağlanmaktadır.

Malatya’dan Gaziantep 240 km, Sivas 244 km, Diyarbakır 251 km, Kayseri 330 km, Adana 381 km, Ankara 635 km ve İstanbul 1060 km uzaklıktadır.

Karayolları

Devlet Yolu İl Yolu Toplam
521 Km 596 Km 1117 Km

Bölünmüş Yol Toplamı: 269 km

Yol Ağımızın Satıh Cinsleri

Hava Yolu Ulaşımı

Malatya Havaalanı Türkiye’de ilk yapılan ve hizmete verilen hava meydanlarından biri olup 1941 yılında hizmete girmiştir. Şehir merkezine uzaklığı 30 km, yıllık yolcu kapasitesi ise dış hat 100.000, iç hat 900.000 olmak üzere toplamda 1.000.000 olup, uçak kapasitesi 17.520dir. Sivil Havacılığın her gün tarifeli olarak 6 seferi mevcuttur. Malatya’dan THY, Anadolu Jet, Sun Express, Pegasus, Onur Havayollarının İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Almanya Seferleri mevcuttur.

Güzergah Firma Kalkış
MALATYA – İSTANBUL / Atatürk Hava Limanı THY 09:05
MALATYA – İSTANBUL / Atatürk Hava Limanı ONUR 12:45
MALATYA – ANTALYA SUN EXPRESS 20:20
MALATYA – İSTANBUL / Atatürk Hava Limanı THY 21:10
MALATYA -İSTANBUL / Sabiha Gökçen Hava Limanı PEGASUS 22:15
MALATYA – ANKARA AND JET 07:00
MALATYA -İSTANBUL / Sabiha Gökçen Hava Limanı PEGASUS 08:55
MALATYA -İSTANBUL / Atatürk Hava Limanı THY 09:05

EĞİTİM

İnönü Üniversitesi

Kuruluşundan bugüne geçen 35 yıllık sürede her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren İnönü Üniversitesi; çağdaş, yenilikçi, Atatürkçü düşünce eğitimi ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra sosyal-kültürel etkinlikleriyle yüksek eğitim standartlarını korumaya çalışmaktadır.

Sağlıklı bir eğitimin gerek bilimsel gerekse sosyo-kültürel imkânların sağlanması ile mümkün olacağı inancında olan İnönü Üniversitesi, 7000 dönüm alanı kapsayan kampüsünde, temiz ve bakımlı çevresi, çağdaş ve modern tesisleriyle öğrencilerine ve personellerine geniş imkânlar sunmaktadır.

Webometrics “Ranking Web of World Universities” July, 2011 verilerine göre 20 bin üniversite arasında yapılan sıralamada; Çukurova Ü., Koç Ü., Uludağ Ü. gibi ülkenin diğer köklü üniversitelerini geride bırakarak İnönü Üniversitesi 1287. sıraya yükseldi.

En iyi 500 Avrupa üniversitesi sıralamasına ise Türkiye’den 15 üniversite girdi ve İnönü Üniversitesi en iyi ilk 500 Avrupa üniversitesi arasına girdi.

FAKÜLTELER

 • Diş Hekimliği Fakültesi

 • Eczacılık Fakültesi

 • Eğitim Fakültesi

 • Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 • Hukuk Fakültesi

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İlahiyat Fakültesi

 • İletişim Fakültesi

 • Mühendislik Fakültesi

 • Tıp Fakültesi

 • Ziraat Fakültesi

ENSTİTÜLER

 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • Fen Bilimleri Enstitüsü

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEKOKULLAR

 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 • Devlet Konservatuarı

 • Malatya Sağlık Yüksekokulu

 • Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

 • Adalet Meslek Yüksekokulu

 • Akçadağ Meslek Yüksekokulu

 • Arapgir Meslek Yüksekokulu

 • Battalgazi Meslek Yüksekokulu

 • Hekimhan Meslek Yüksekokulu

 • Kale Meslek Yüksekokulu

 • Malatya Meslek Yüksekokulu

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • Sürgü Meslek Yüksekokulu

 • Yakınca Meslek Yüksekokulu

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

 • Turgut Özal Tıp Merkezi

 • Akaryakıt / Petrol Analiz Lab.

 • Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi

 • Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi

 • Engelli Çocuklar Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • Geleneksel El Sanatları Arş. ve Uygulama Merkezi

 • Gök Bilimleri Arş. ve Uygulama Merkezi

 • Kayısı Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • Stratejik Araştırma Merkezi Müd.

 • Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi

YATIRIMCILAR AÇISINDAN MALATYA’DAKİ ÖNEMLİ KURUM VE KURULUŞLAR

Fırat Kalkınma Ajansı

Fırat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı yasa çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olup merkezi Malatya olan TRB1 bölgesinde hizmet vermektedir.

Ajansın Sunduğu Hizmetler

 • Bölgedeki fırsatlar ve yatırım alanları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme

 • Yatırım öncesinde, aşamasında ve sonrasında her türlü rehberlik ve destek

 • Doğrudan yabancı yatırımlara yönelik eşleştirme faaliyetleri

 • Sektörler ve pazar durumu hakkında bilgilendirme

 • Hibe destekleri

 • Teknik destek

 • Ücretsiz danışmanlık

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

Malatya’da Cumhuriyetin ilk yıllarında Malatya Ticaret Odası kurulmuş olup, Türkiye’nin ilk ve en köklü ticaret odaları arasında yer almaktadır.
Bugün yaklaşık 7 bin üyesiyle Malatya’ya hizmet vermeye çalışan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 30 üyesiyle başladığı serüvenini 80 yıl sonra başarıyla sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası; müşteri/üye memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteli hizmet vermek için çağın gerekliliklerine uygun teknolojik alt yapıyı oluşturmak suretiyle, üyelerinin çok geniş yelpazede yer alan ve günün koşullarına göre değişen ihtiyaçlarını yasal mevzuatlar çerçevesinde hızlı ve güvenilir şekilde karşılamakta, hizmet çeşitliliğini zenginleştirip, hizmette eşitliği ve sürekliliği sağlamaktadır.

Malatya TSO daha iyi bir hizmet sunmak için oda üyelerine yönelik periyodik eğitim ve seminerler düzenleyip projeler üretmektedir. Malatya’nın önde gelen kuruluşlarından olan Oda, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere, müteşebbislere, kurum ve kuruluşlara ilin beklentileri doğrultusunda bilgilendirmeler yapmakta ve kanunlarla belirlenmiş görevlerini yerine getirirken, aynı zamanda üyelerinin hak ve menfaatlerini de korumaktadır.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ticari gelişimi, ilerlemesi ve yurtdışına açılarak küresel rekabete ayak uydurması amaçları doğrultusunda kaliteli, etkin ve hızlı hizmetler sunmaktadır. Yapılan çalışmalarla Malatya’nın kalkınmasına katkı sağlanmakta, yerel yöneticilere ve ülke yöneticilerine halkımızın beklentilerini iletmektedir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası iş dünyası nezdinde danışman bir kurum şeklinde üyelerine yönelik çağımızın getirdiği hizmetleri sunarak üyelerinin menfaatleri doğrultusunda ticari potansiyellerinin yükselmesine yönelik çalışmalar yapmakta ve hizmetlerini sunarken toplam kalite bilincini yükseltmektedir.

KOSGEB

KOSGEB’in ulusal düzeydeki destek faaliyetleri de bölgenin kalkınması için önemli finansman desteklerinden biridir. KOSGEB, Genel Destek, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi Desteği, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama, İşbirliği-Güç Birliği ve Tematik Proje Destek Programları ile KOBİ’lere 5.000 TL’den 750.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler, faiz desteği, eş finansman şeklinde çeşitli destekler sağlamaktadır.

KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürlüğü – 1. Organize Sanayi Bölgesi İdare Merkezi P.K.:44200 MALATYA

Telefon: 0422 237 53 91 – E- Posta: malatya@kosgeb.gov.tr – Web: www.kosgeb.gov.tr

Malatya Teknokent

Üniversite Sanayi işbirliğini geliştirmek, teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik yapmak, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi, ticarileştirmek, küçük ve ortak ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknoljilere uyumunu sağlamak amacıyla İnönü Üniversitesi öncülüğünde kurulan Malatya Teknoknet’in İdari Binası ile İnkübasyon merkezi hızla yükseliyor.

Teknokentte Firmalara Yönelik Avantajlar

 • KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ

 • GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

 • KDV MUAFİYETİ

 • PRİM DESTEĞİ

 • PERSONEL AVANTAJLARI

 • YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRMA AVANTAJI

 • GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

 • KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

 • FAİZ DESTEĞİ

Teknokent Adres: İnönü Üniversitesi, Doğu Yolu, 11. Km. MALATYA
Telefon: 0422 377 30 00 – Web: www.malatyateknokent.com

MALATYA’DA SOSYAL YAŞAM

 • 20 Kütüphane

 • 7 Sinema Salonu

 • 5 Müze

 • 1 Tiyatro

 • 651 Dernek

İlde bulunan 20 Kütüphane, 14 Sinema Salonu, 1 tiyatro, 5 müze ve herkese hitap eden 651 derneğiyle, AVM’leri ve dünya standartlarında 5 yıldızlı otelleriyle, kongre ve kültür merkezleriyle, Uluslararası Film Festivaliyle, fuarlarıyla Malatya’nın sosyal hayatı canlı bir yapı göstermektedir.


Malatya, zengin sosyal ve kültürel olanaklarıyla da bir cazibe merkezidir.

Konaklama

Adı Sınıfı (Yıldız) Adres Telefon
Aksaç Otel 3 * * * Saray Mah. Ömer Efendi Sok. No:19 Merkez / Malatya 0422 324 65 65
Anemon Otel 5 * * * * * Ankara karayolu 6. Km Merkez / Malatya 0422 238 18 18
Avşar Otel 3 * * * Çevreyolu Üzeri Eski Otogar Karşı Merkez / Malatya 0422 323 70 70
Beydağı Otel 2 * * Dabakhane Mh. 1. Sk. No:7 Merkez / Malatya 0422 322 46 11
Ramada Otel 4 * * * * Fuar Yolu Bkm Merkez / Malatya 0422 31155 11
Büyük Malatya Otel 2 * * Yeni Cami Karşısı No:1 Merkez / Malatya 0422 325 28 28
GAP Royal Otel 3 * * * Ankara karayolu 17.kilometre Merkez / Malatya 0422 485 12 36
Grand Akkoza Otel 3 * * * Çevre Yolu Üzeri Adliye Kavşağı Merkez / Malatya 0422 326 27 27
Palancı Otel 3 * * * Dabakhane Mh.Turgut Temelli Cd. 26 Merkez / Malatya 0422 325 10 03
Tiryandafil Otel 3 * * * Somuncu Baba Bulvarı No:84 Darende/MALATYA 0422 615 30 95
Yeni Otel 2 * * Yeni Cami Karşısı Zafer İş Hanı No:1 0422 323 14 23