17 Nisan 2020 tarihinde ihalesi yapılacak “Malatya 1. OSB Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon ve Kapasite Artışı” yapım işi ihalesi iptal edilmiştir.

17 Nisan 2020 tarihinde ihalesi yapılacak “Malatya 1. OSB Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon ve Kapasite Artışı” yapım işi ihalesi iptal edilmiştir.