OSB’LERİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI!

OSB’LERİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI!
Anayasa Mahkemesi’nin 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 5 Maddesindeki “yapabilen veya“ sözcükleri ile Geçici 11. Maddesini iptal eden kararı 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 28.12.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Bölgemizi de yakından ilgilendiren ve Bölgemiz 1224 hektarlık ilave alanda bulunan 1.872.688 metrekarelik 102 adet şahıs parselinin kamulaştırması çalışmaları, Anayasa
Mahkemesinin kararı sonucu 1.OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı Kamulaştırma yapma çalışmalarını durdurmuştu. 
Bunun sonucunda 1.OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın gerçekleştirdiği toplantıda ivedilikle Kamulaştırma yapma yetkisinin, 1.OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı adına resmi Kurum olması ve Müteşebbis ortağı olması sebebiyle Malatya Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesi kararı alınmıştır. 
Anayasa Mahkemesi’nin 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 5 Maddesindeki “yapabilen veya“ sözcükleri ile Geçici 11. Maddesini iptal eden kararı 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 28.12.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
Anayasa Mahkemesi kararı için www.osbuk.org buraya tıklayınız. 

Haber Detayı: Bu haber “www.osbuk.org.tr” adresinden alıntı yapılmıştır.