Mekanik İşleri

MEKANİK İŞLERİ

Bölgenin, doğalgaz dağıtım şebekesi işletilmesini sağlamak, abonelik ve endeks okuma işlerini yürütmek, bakım-onarım hizmetlerini   yerine getirmek, İlgili kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmekle görevlidir. 

Bölgemiz idari bina, sosyal tesis ve dağıtım şebekelerinin mekanik teçhizatlarının faal bir şekilde kalması için gerekli çalışmaları yürütmek.