Arıtma Tesisi

ARITMA TESİSİ

Malatya 1.OSB Arıtma Tesisi, daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamayı benimseyip, sanayileşirken ekolojik dengenin korunmasına önem vermek, fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve çamursuzlaştırma ünitelerinin en optimal seviyede çalışmasını sağlamak, tesis içerisindeki ünitelerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek, kimyasal laboratuvarda gerekli test ve kontrollerin yapılmasını düzenlemek, Çevre ve Orman Bakanlığının uyguluma yönetmeliklerini takip etmek ve yönetmelik hükümlerini uygulamak,  ilgili üst kurumlarca gerek görüldüğü takdirde  ÇED toplantılarına katılmak, emisyon ölçümlerine katılmak görevleri arasındadır.