İmar İşleri

İMAR ve ALTYAPI İŞLERİ

Bölgenin planlanması ve altyapı proje çalışmaları için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek. imar planını hazırlamak ve ilgili mercilere onaylatarak yürürlüğe koymak,

Onaylı imar planına göre  arazi aplikasyonlarını yapmak, firmalara yol kotu vermek parsel bazında  jeolojik etütleri  yaptırmak, yapılacak sanayi tesisine ait  proje  ve  tadilatlarını incelemek ve onaylamak, yapı ruhsatı, yapı kullanım ve İşyeri ruhsatı hizmetlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, fabrika ve altyapı inşaatlarını kontrol etmek ve raporlarını düzenlemek, parsellerin tapu tescili, tevhid ve ifraz vb. gibi hizmetlerini yürütmek ile görevlidir.

* İnşaat ve Alt yapı 

Bölgenin,temiz ve pis su şebekesinin işletilmesini temin etmek, şebeke bağlantılarını yapmak, küçük çaplı  inşaat, kanalizasyon, çevre ve yol yapımı, bakım- onarım ve diğer altyapı hizmetlerini yürütmek, idamesini sağlamak, beka tedbirlerini almakla görevlidir.

* Çevre ve Temizlik

Bölgemiz imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanlarda, gerekli çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma projelerinin hazırlanması,  uygulanması,  sulama projelerinin hazırlanması, uygulanması ve yeşil alanlardaki bitkilerin sulama, bakım ve ilaçlama hizmetlerini yürütmektedir.

Ayrıca Bölge üyelerine çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma konusunda teknik destek sağlamaktadır.