Bölge Müdürü

BÖLGE MÜDÜRÜ

Bölge Müdürü yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır.Bölge Müdürü, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler çerçevesinde, müteşebbis heyet, genel kurul ve yönetim kurulunun kararları ve talimatları doğrultusunda, OSB’nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidir. Bölge Müdürü, OSB’nin idari ve teknik personelinin en üst amiridir